понеделник, 22 май 2017 г.

Детски празник на открито 

С пленер, изложба, представяне на книга 7 от поредицата „Българската народна мъдрост по света – светци и празници” и празничен концерт пред 24 май

Парк Св. Троица -  лятна сцена-
23.05.2017г. -16.00 – 19.30 ч.


Организатори: фондация „Детето и фолклора”,  НЧ „Роден край - 1931”, с партньорското участие на Държавната агенция за българите в чужбина /ДАБЧ/
Програмата предвижда:
Пленер „Български светци и празници”
Изложба на открито „В добра глава, сто ръце”
Представяне на книга 7 от поредицата „Българската народна мъдрост по света – светци и празници”.
Празничен концерт-спектакъл на откритата сцена в парка.
Основни изпълнители: участниците в ателиетата на Детско-юношеска работилница ДЮРИ от 3-то СУ „Марин Дринов”, 113-то СУ „Сава Филаретов” и НЧ „Роден край-1931”.

Какво е ДЮРИ? Отговаря ни Мая Китова, секретар на читалище „Роден край – 1931”: „Детско-юношеската работилница за изкуство и художествени практики/ДЮРИ/ е един проект на Фондация „Детето и фолклора”, подкрепен финансово по програма „Дъга” на ФРГИ.В нея деца с различен етнически състав и социален статус творят съвместно, запознават се с фолклора на различни народи и етноси, развиват художествените си умения, изявяват се като автори на илюстрации, на анимационни филми, озвучители, артисти, участници в изложби, концерти, представителни издания… Вече втора годинадействат първите три ателие в 113-то СУ „Сава Филаретов”, 3-то СУ „Марин Дринов” и читалище „Роден край-1931”. Всички сав район „Илинден”, където  междуетническата толерантност, разбиране и общуване придобиват все по-голямо значение. Това, което сътворяват децата, ще може да се видина празника в парк „Св. Троица” от голям брой зрители от района, родители, педагози от училища и читалища.”
Важна част от програмата на празника пред 24 май е представянето на седмия том от многоезичната поредица „Българската народна мъдрост по света”, в който за първи път голямо присъствие като автори на красиви илюстрации, имат участниците и от ДЮРИ.
За поредицата разказва Лилия Старева, фолклорист, д-р по философия, председател на фондация „Детето и фолклора:
 „Това е уникална и като замисъл, и като изпълнение, инициатива на фондация „Детето и фолклора” , изпълнявана успешно  повече от 10 години в партньорство с Държавната агенция за българите в чужбина. Нейни автори са деца – художници от страната, участващи всяка година в националния конкурс на фондация „Детето и фолклора” - Мъдростта на народа ни. Преводачи са деца от българската диаспора, разпръснати по всички краища на света, но докосващи се с радост и талант до родината, до наследството на предците ни като автори на преводите на български фолклорни образци. Излезлите досега томове от поредицата са събрали най.-ценното от съкровищницата на културното ни наследство. Изданията са на високо художествено и съдържателно ниво. Те са много полезни, както като реализиран художествен продукт, така и като процес на създаване”.
Всяко издание е средство за популяризиране на българската  култура, за културен обмен чрез деца и култура, за възпитание и образование. Представено на петте официални езици на ЮНЕСКО за Европа през погледа на децата, духовното богатство на народа ни, отразено в празничната му система и вяра, присъства в общоевропейския културен контекст, обогатява и разнообразява културното разнообразие, играе роля за културното сближаване в Европа. Много силен е акцентът за културен диалог, за идентификация, но и за интеграция чрез културното наследство.
Изданията са представяни във Франция, Украйна, Русия, Молдова, Австрия, Белгия и много други страни.

 ПРОЕКТЪТ „ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗКУСТВО” СЕ РЕАЛИЗИРА С ПОДКРЕПАТА НА ФОНДАЦИЯ „РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ”ПО ПРОГРАМА „ДЪГА”И С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НАФОНДАЦИЯ „ВЕЛУКС”.

Няма коментари:

Yoana води любовна Fiesta от 20-метрова кула

Течението отнася лодката на певицата, спасителен екип я връща на брега на язовир Огняново Двудневна романтика по  суша и вода, и...