вторник, 17 октомври 2017 г.

В ДОБРА ГЛАВА – СТО РЪЦЕ”"В добра глава - сто ръце".  Под това мото деца от район „Илинден” честваха деня на Европа. Представяха мъдростта на предците ни като част от мъдростта на всички, страните в Европа, предците ни и съвременните деца, педагози и родители, държавни и неправителствени институции. Беше задвижена огромна детска енергия за творчество и изява с богатството на образи, символи и послания. Това бе смисълът и на двудневния тренинг семинар на тема: Нови партньорства и добри европейски практики за обогатяване  културния живот на община „Илинден”. След емпирично изследване /анкета и интервюта/ с педагози и служители в сферата на културата от района, екипът на фондацията предлага Идеен проект за обогатяване на културния живот в района. Изследването е част от цялостна програма за заздравяване връзката между различните институционални звена и предлагаща нов модел за празничност чрез детско творчество и мъдростта на българската традиция.
Включването на образци от нашия фолклор в общокултурното развитие на децата е важна част от тяхното възпитание и личностно израстване. Изнасянето им на една обща празнична сцена е същностно звено в културното  сближаване и оформяне на общността. Фолклорът е неизчерпаем източник на култура и общуване чрез нея, сближаване не само около собствената, но и около културите на другите страни и народи. Това е цялото послание на проекта „В добра глава, сто ръце”.

ПРОЕКТ „В ДОБРА ГЛАВА – СТО РЪЦЕ“ СЕ ИЗПЪЛНЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ПРОГРАМА ЕВРОПА 2017, В ПАРТНЬОРСТВО С РАЙОН „ИЛИНДЕН“


Няма коментари:

Дара Екимова за първи път на живо изпълнява песни на баща си - Дими

Петима музиканти се включват в проекта Slang by Dara Ekimova , вдъхновени от музиката написана от Димитър Екимов – Дими. Най-младият от ...