сряда, 5 юли 2017 г.

Публична дискусия по проблемите на
хората с увреждания

Фондация АБУЖЕТ – Българска асоциация на журналистите и писателите по туризма проведе на 27 юни т.г. среща-дискусия по проект „Европейска интеграция за уязвими групи софиянци“, който се изпълнява с финансовата подкрепа  на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с район „Младост“ и РО „Света София“ към Съюза на инвалидите в България.

Целта на проекта е да включи  хората с увреждания в обществените дискусии във връзка сбългарското председателството на Съвета на ЕС през 2018 г. и да предостави компетентна информация за европейските социални политики и инициативи в полза на хората с увреждания.

Дискусията се проведе в един от клубовете на инвалидите в район „Младост“, където присъстваха над 30 човека. Всъбитието участва Десислава Иванчева, кметна район „Младост“, партньор по проекта, както и Анелия Атанасова, експерт-мониторинг по Програма Европа.

Иванка Христова, бивш заместник-министър,  с повече от 15 години стаж в системата на труда и социалната политика, представи същността и значението на Председателството на България, и какво може да се очаква от него.
Надежда Харизанова, доктор по социално-педагогическа работа за хора с увреждания подчерта, че „Приоритет в европейските политики за хора с увреждания, които намират място и в нашата национална политика, е достъпността. Това означава развитието на инфраструктурата, възможностите за образование през целия живот, лесен достъп до здравни и административни услуги, участие в културния живот, подкрепа за наемане на работа, развитие на самостоятелни фирми.“
Надежда Хоризанова даде примери как  България върви в тази посока, като прилага европейския модел -градският транспорт става все по-достъпен за хора с увреждания, купуват се нови трамвайни мотриси, автобуси, тролеи, по спирки и светофари има звуково обозначаване, работи мобилно приложение за градския транспорт, увеличават се специалните места за паркиране. Работи се по подобрена достъпност на банковите и телефонните услуги. Инвестициите са както от европейски фондове, така  и от държавата.
Втората половина на срещата премина в оживена дискусия, в която участниците имаха възможност да зададат много въпроси за размера на техните възнаграждения, за преките ползи от европейските програми и др.

По проекта предстоят още две дискусии. След тях АБУЖЕТ ще изготви сравнителен анализ на добрите практики за хората в неравностойно положение. Той ще бъде разпространен сред ангажираните местни власти и ще достигне до 32-те клуба на столичната организация на Съюза на инвалидите, както и до други заинтересовани страни.

Няма коментари:

Yoana води любовна Fiesta от 20-метрова кула

Течението отнася лодката на певицата, спасителен екип я връща на брега на язовир Огняново Двудневна романтика по  суша и вода, и...