петък, 14 април 2017 г.

Исус от Назарет и връзката му
 с числата 3-6-9
Нумерологичен анализ от Милена Иванова

Това е едно от най-интересните и показателни имена, който съм изучавала чрез нумерологията. Между числата 3-6-9 съществува тайнство и загадка. Тя се състои в това, че числото девет не може да бъде унищожено, по колкото и да го умножавате, а това не важи за никое друго число.  Числото девет не може да бъде унищожено, точно както и човешкият живот, който това число олицетворява.
На Великичетвъртък се боядисаните яйца се осветяват в църква да чуят ,,Дванадесете евангелия“ (редуцирано до едноцифрено 3 (12= 1+2=3). Християнската традиция е наложила свещенството на троицата над останалите-Отец, Син и Свети дух. Великден се празнува три дни. Трапезата трябва да е богата, но задължително да присъстват три ястия- обреден хляб, агне, яйца. Ето и още интересни факти: Исус започва мисионерската си дейност на 30години. Отново 3-ката е в основата. На дванадесет години е заварен да обсъжда в храма с равините дълбоки духовни въпроси,което редуцирано, прави отново 3(12=1+2+3). Разпънат е на 33 години,което сборувано прави 6-обърнато девет. Страда на кръста три часа, в  9 часа е обявен за мъртъв. На 3-тия ден възкръсва. Вибрацията на 9 се появява отново, когато си припомним, 18 години,които му се „губят“ и не са отразени в ,,съвременния“ вариант на Новия завет, а редуцирано 18 прави 9(18=1+8)
Самата дума Великден изписана на български език е с път на живота 3. От всички факти до тук ставя ясно, че животът му сякаш е вписан в тайнството на числата 3-6-9. Ако забелязвате сборувани тези три числа правят 18(3+6+9), което редуцирано отново дава 9. Девятката е числото на Началото и Края, Алфа и Омега. Като път на живота на човек показва стремеж към съвършенство, труден път изпълнен с борба и поставен пред преодоляване на трудности.
9-ката дава и победа и поражение. Човек с такава мисия идва, за да довърши нещо важно. Когато в живота на човека присъства 9 от 18 означава попадане на неблагоприятни обстоятелства ,малшанс, който трябва да се приеме и да се продължи нататък.  В следващия пример съм изчислила нумерологичната стойност на името –Исус Христос (на английски JESUS CHRIST)от този пример се натъкваме на голяма загадка.
J E S U S       C H R I S T
1 5 3 6 3         3 5 2 1 3              9 + 9 =18
Общо;18=9     Общо:18=9        18 = 1 + 8= 9
Както виждаме от примера името Исус(Jesus) e равно на числото 18, което отново прави 9(1+8=9) и както забелязвате името Христос(Christ) има абсолютно същата стойност. Още по интересно започва да става, когато изчислим трите думи, с който той е наричан толкова често; Исус от Назарет( Jesus of Nazareth).


J E S U S        O F      N A Z A R E T H
1 5 3 6 3          7 8       5 1  7 1 2  5  4 5
Общо:18=9    15=6      30=3
9 + 6 + 3 =18
18 =1 + 8 =9
Тук наблюдаваме един удивителен синхрон  във вибрационното поле.  Ето как тези три думи описват човека роден във Витлеем, които се равняват на тайнствено свързаните числа 3-6-9, сумирани те отново правят 18.
Явно е било невъзможно Исус Христос да избегне съдбата, която е била предопределена от числото18, а може би не се е опитвал, като би се изкушил всеки обикновен човек със същите езотерични познания. Целият житейски път на Исус се вмества във влиянието на 3-6-9, а също и на двуцифреното число 18. Не е могъл да избегне толкова често повтарящото се число 9. От друга страна числото 18 според халдейците и древноеврейската кабала, обозначава,, материалното, което се домогва да унищожи духовното в природата". Това число олицетворява бунтове, революции, разочарование от приятели и врагове". Доста точно описание  на драмата в мисията на Исус Христос и на заложената в нея цел, нали?

Светли празници от мен Милена Иванова. Мир, любов и смирение в душите ни.
Публикуване на коментар

Излезе от печат пети, юбилеен Алманах на успешните бизнес казуси в България 2019

Истинските бизнес истории и послания на едно място Луксозното пето юбилейно издание на Алманах на успешните бизнес казу...